تحلیل سازه‌انگارانه بازتاب‌های انگاره‌ای انقلاب اسلامی ایران بر بیداری اسلامی در خاورمیانه

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد روابط بین‌الملل

چکیده

پدیده بیداری اسلامی با مفاهیم حاکم بر انقلاب اسلامی ایران ارتباط وثیقی دارد. به طوری که مفاهیمی نظیر استکبار‌ستیزی، عدالت‌خواهی، استقلال‌خواهی، مردم‌باوری، دموکراسی و آزادی‌خواهی با رویکردی اسلامی و در چارچوب انگاره انقلاب اسلامی، در مقیاسی قابل توجه، دارای قابلیت انطباق بر انگاره حاکم بر تحولات موسوم به بیداری اسلامی است. این حد از انطباق علاوه بر خصوصیات ماهوی انگاره انقلاب اسلامی، بیش از هر چیز ناشی از تعامل این ساختار معنایی، طی سه دهه گذشته، با جوامع اسلامی به حساب می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflection of Islamic Revolution's Ideas on Islamic Awakening in Middle-East

نویسندگان [English]

  • Majid Abbasi 1
  • Yousef Seifi 2
1 Assistant Professor, Allame Tabataba'e University.
2 MA in International Relations
چکیده [English]

The phenomenon of Islamic awakening has strong relations with concepts dominating the Islamic revolution of Iran. Concepts such as fighting against the global arrogance, justice seeking, independence seeking, belief in people, democracy and freedom seeking with an Islamic approach and in the framework of the idea of Islamic revolution in a remarkable scale can be adapted to the dominating idea on the developments called Islamic awakening. In addition to essential characteristics of the idea of Islamic revolution this much adaptability, more than anything else, is caused by the interaction of this spiritual structure with Islamic societies over the past three decades.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic awakening
  • middle-east
  • Idea
  • Justice
  • freedom
  • Democracy
  • Independence
  • fighting against the global arrogance