بررسی و تحلیل جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

2 دانش آموخته حوزه علمیه و دانشجوی دکترای مطالعات انقلاب اسلامی

چکیده

رهبری در جامعه اسلامی وظیفه هدایت معنوی مردم و اداره کشور را بر عهده دارد و هدایت کننده نهادهای حکومتی در مسیر اجرای صحیح قوانین اسلامی است. به همین دلیل، رهبری در حکومت اسلامی برعهده «ولی فقیه»، یعنی کسی است که کارشناس و صاحب نظر در مورد مسائل اسلامی است. انقلاب اسلامی ایران در سه دهه گذشته رخدادهای مهمی را پشت سر گذاشته و از برهه‌های حساس و سرنوشت‌ساز با سربلندی عبورکرده است. بی‌تردید یکی از عوامل مهم و تعیین‌کننده در این مسیر، نقش رهبری در هدایت امور و تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است. لذا در این مقاله به بررسی و تحلیل جایگاه رهبری امام خمینی و مقام معظم رهبری خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis and Study of Leader's Position in Islamic Republic of Iran's Political System

نویسندگان [English]

  • Muhammad Javad Norouzi 1
  • Ali Akbar Bagheri 2
1 Member of Scientific Board, Imam Khomeini Educational and Research Institute.
2 Howze Graduate and PhD Student in Islamic Revolution Studies.
چکیده [English]

In an Islamic society, it is the leader's duty to spiritually guide people and manage the country. He also directs the
state institutions to accurately enforce Islamic laws. For this reason, in an Islamic ruling system, wali faqih, who
is an expert in Islamic issues, is in charge of leadership. During the past three decades, Islamic revolution of Iran
has passed through important events and has victoriously +. Leader's role is undoubtedly one of the important and determining factors to control the affairs and implement the objectives of Islamic republic of Iran.
Therefore this article will study and analyze Imam Khomeini's and supreme leader's [ayatollah Khamenei] leadership position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leadership
  • Islamic Revolution
  • Imam Khomeini
  • supreme leader
  • developments
  • Challenges