ولایت فقیه، قانون اساسی، مسئله مشروعیت

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد انقلاب اسلامی

چکیده

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های انقلاب اسلامی ایران که آن را از سایر انقلاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی و حتی دینی متمایز می‌کند این است که این انقلاب زمینه عینیّت‌بخشی به ولایت مطلقه فقیه را براساس اندیشه سیاسی اسلامی ـ شیعی آماده کرده است. از طرف دیگر این قانون اساسی است که در جمهوری اسلامی ایران وظیفه تنظیم رفتار اجتماعی را به عهده دارد. در این بین، نظریات درباره کیفیت و چگونگی مناسبات ولایت فقیه و قانون اساسی و اینکه آیا اختیارات ولی فقیه محدود به حدی هست یا نه مختلف است. گروهی قائل به حصر این اختیارات در موارد شمرده شده در قانون اساسی هستند و مشروعیت اختیارات ولی فقیه را منوط به اذن قانون اساسی می‌دانند و گروهی دیگر بنا به دلایلی از جمله اعتقاد به اینکه ولایت فقیه منبع مشروعیت قانون اساسی است، آن را فوق قانون اساسی انگاشته‌اند. هر دو گروه دلایلی را بر مدعای خود اقامه کرده‌اند که در این نوشتار آنها را نقد و بررسی کرده و قول مختار را ارائه می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Welayate Faqih, the Constitution and the Issue of Legitimacy

نویسندگان [English]

  • Firooz Aslani 1
  • Abolqasem Bahroodi 2
1 Assistant professor, Tehran University.
2 MA student, Islamic Revolution Studies.
چکیده [English]

One of the most important characteristics of Islamic revolution of Iran making it distinct from other revolutions
and cases of social uprising even religious ones is that this revolution paved the ground for the implementation of
unconditional welayate faqih based on Islamic-Shiite political thought. On the other hand it is the constitution of
Islamic republic of Iran which regulates the social behavior. There are different viewpoints about how welayate faqih
and the constitution are related and whether wali faqih's authority is limited or not. Some believe this authority is
limited to items numerated in the constitution and believe legitimacy of his authority depends on the constitution's
permission while others believe welayate faqih is beyond the constitution for reasons such as welayate faqih is who
legitimizes the constitution and is beyond it. Both groups have offered reasons for their opinions which will be
criticized and studied in this article. The chosen opinion will be offered as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • legitimacy
  • the constitution
  • welayate faqih
  • unconditional welayat