مبانی کلامی پیدایش و اسقرار نظام جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 دانشیاردانشگاه تهران

2 محقق حوزوی و دانش آموخته کارشناسی ارشد معارف اسلامی

چکیده

از آنجا که نوع نگاه به مبانی در هر نظامی توجیه کننده قوانین آن و وجه تمایز آن نسبت به دیگر نظامها می باشد.از این رو،حکومت و نظام اسلامی نیز از این امر مستثنی نمی باشد.مبانی و ریشه های اعتقادی و کلامی که منجر به پیدایش و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران شده،همان مبانی کلامی اسلام ناب و مکتب اهل بیت می باشد.نظام جمهوری اسلامی ایران دارای مبانی چون معرفت شناسی و هستی شناسی الهیی،انسان شناسی،خداشناسی(توحید)،دین شناسی(عینیت دیانت و سایاست)و امام شناسی و همچنین تئوری ولایت فقیه می باشد که پرداختن به این مبانی در حیطه علم کلام می باشد.ویژگی بنیادی این انقلاب و نظام و وجه تمایز آن نسبت به دیگر انقلاب ها،مکتبی و اسلامی بودن آن و رهبری بی نظیر الهی اوست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theological Foundations of Formation and Establishment of Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Kalantari 1
  • Seyyed Mahdi Moosavi 2
1
2
چکیده [English]

How the foundations of a system are viewed justifies its rules and differentiates it from other systems therefore Islamic ruling system is not an exception. Theological and ideological foundations and roots leading to formation and establishment of Islamic Republic of Iran are the same theological foundations of pure Islam and Ahlul Bayt's (a) school. Islamic Republic of Iran enjoys such foundations as divine epistemology and divine ontology, human studies, studies on God (monotheism), studies of religion (unity of religion and politics), studies on infallible Imams’ (a) as well as theory of welayate faqih. These issues are discussed in the field of theology. Fundamental characteristic of this revolution and ruling system and its distinction from other revolutions is its being ideological and Islamic as well as its unparalleled divine leadership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • theological foundations
  • formation and establishment
  • Islamic Republic of Iran