شورا در اسلام و جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

استادیار دانشگاه تهران

چکیده

شورا و مشورت در اسلام و نقش آن در دو ناحیه مشروعیت حاکم و مکانیزم تصمیم گیری های کلان حکومت و نقش مردم در نظام ج.ا.ا. وجهه همت این مقاله است.برای رسیدن به این مقصود به روش توصیفی-تحلیل،در مورد ادله نقش شورا و جایگاه رای مردم در حکومت اسلامی و مشروعیت آن از منظر قرآن کریم،روایات و عقل و فوائد رجوع به شورا سخن رفته است.سپس با توجه به جایگاه و نقش مردم در جمهوری اسلامی ایران،این نظام یک تاسیس مردم سالار دینی معرفی شده،بدون انکه انتظار وجود یک دموکراسی ایبرال را همچون نظامهای غیر دینی داشته باشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Counseling in Islam and People's Position in Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Seyyed Hassan Gazavi
Assistant Professor at University of Tehran
چکیده [English]

Council and counseling in Islam and its role in the legitimacy of the ruler and large-scale decision-making mechanisms of the state and people's role in Islamic Republic of Iran is the main focus of this article. To this end, descriptive analysis has been applied to study the reasons for the council's role and the position of people's role in Islamic state and its legitimacy from Quran's viewpoint, traditions and the intellect as well as the advantages to reach out to counseling. Later with respect to people's position and role in Islamic Republic of Iran, this system has been introduced as an establishment of a religious democracy without expecting to have liberal democracy similar to secular systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy prophet of Islam (S)
  • Islam
  • council
  • counseling
  • People
  • Islamic Republic of Iran