نفوذ گفتمانی ایالات متحده آمریکا در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اندیشه‌های مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه امام صادق، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق، تهران، ایران

چکیده

در سپهر سیاست بین ‌الملل دوران حاضر که متکی بر کارکرد قدرت نرم و هوشمند است، قدرت­‌های هژمونیک بین‌المللی سیاست‌­های کارآمدی در حوزه نفوذ گذاری جدید اتخاذ کرده­‌اند که موفقیت آن‌­ها درگرو کسب توفیق در تغییر خط‌­مشی حاکم بر حکومت­‌های غیر وابسته و استحاله­‌ی بنیان‌­های فکری آن‌­ها می­‌باشد و تجلی‌­گاه بنیادین آن ذیل فرایند نفوذ، به ‌ویژه نفوذ سیاسی - اجتماعی ارزیابی می‌­شود. در میان ساحات گوناگون مرتبط با نفوذ، استفاده هدفمند از دیپلماسی عمومی در راستای دستیابی به نفوذ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی واجد اهمیت بسزایی است. با عنایت به این مهم، مقاله حاضر می‌­کوشد در سپهر اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری، از مجرای تبیین دیپلماسی عمومی و اعمال ‌نفوذ میان واحدی، نشان دهد که نفوذ گفتمانی چگونه توسط دیپلماسی عمومی ایالات متحده و ذیل برنامه­هایی نظیر فعالیت­‌های اطلاع­‌رسانی، برنامه‌­های پخش رادیو و تلویزیونی بین ‌المللی و اینترنتی، بهره­گیری از فضای مجازی و شبکه­های اجتماعی، برنامه آموزش زبان انگلیسی و بهره ­گیری از صنعت فیلم­سازی هالیوود، طراحی و پیاده­سازی می­شوند. نگاشته حاضر، در راستای اثبات این فرضیه که: «دیپلماسی عمومی یکی از مهم­‌ترین راهبردها و ابزارهای پیاده‌­سازی نفوذ گفتمانی ایالات متحده در جمهوری اسلامی ایران می­‌باشد»، با اتخاذ  شیوه اسنادی و کتابخانه­‌ای، از روش توصیفی - تحلیلی بهره می­‌برد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Discursive Effect of the United States on the Islamic Republic of Iran, based on the Ideas of the Supreme Leader

نویسندگان [English]

 • abuzar gohari moghadam 1
 • hamed kiani mojahed 2
1 Assistant Professor of International Relations, Imam Sadegh University, Tehran, Iran
2 Master student of Islamic Education and Political Science, Imam Sadegh University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the context of current international politics that count on the power of soft and smart power, the international hegemonic powers have adopted effective policies in the domain of new influence, which will succeeded if can change the policies of non-dependent states and transforming their intellectual foundations. The basic manifestation of this process of influence is the political-social impact.
Among the various influential areas, the purposeful use of public diplomacy is crucial for achieving political, social, economic and cultural influence. In light of this, the present article attempts to demonstrate, in the context of the political thought of the Supreme Leader, how the discursive influence of the United States public diplomacy and subsequent programs such as information activities, international and internet radio and television, the use of virtual space and social networks, the English language training program and the use of the Hollywood film industry, illustrate the extent of public diplomacy and interpenetrating influence. The present paper, in order to test the hypothesis that ‘public diplomacy is one of the most important strategies and tools for implementing the US discursive influence in the Islamic Republic of Iran,’ will use a descriptive-analytical method. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Influence
 • America
 • Public Diplomacy
 • Discursive Influence
 • Islamic Republic
 1. آشنا، حسام‌الدین (1384)، «دیپلماسی عمومی: فرهنگ و ارتباطات در خدمت سیاست خارجی»، در: آمریکا شماره 6 ویژه دیپلماسی عمومی آمریکا. تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر، ص17.
 2. الفی، محمدرضا (1396)، «تأثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران در پایداری و پویایی فرآیند تکاملی بیداری اسلامی و تغییر معادلات قدرت در خاورمیانه»، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال 1، شماره 3، زمستان.
 3. الوانی، مهدی (1386)، مدیریت عمومی، تهران، نشر نی، چاپ سی و یکم.
 4. پالمر، مونتی و اشترن، لاری و گایل، چارلز (1367)، نگرشی جدید به علم سیاست، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه.
 5. جرجیان، ادوارد (1384)، تغییر ذهنیت‌­ها. پیروی از طریق صلح، موسسه مطالعات اندیشه­‌سازان نور، تهران، اندیشه­‌سازان نور.
 6. ضیائی پرور، حمید (1383)، ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد خ‍ب‍رن‍گ‍اران‌ ه‍م‍راه‌ در ج‍ن‍گ‌ آم‍ری‍ک‍ا - ع‍راق‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ رس‍ان‍ه‌.
 7. عزیزی بساطی، مجتبی (1392)، دیپلماسی عمومی آمریکا در خاورمیانه، تهران: دانشگاه امام صادقb
 8. گوهری مقدم، ابوذر و جاودانی مقدم، مهدی (1391)، جایگاه سیاست­های حمایت­گرایانه آمریکا در جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی ایران، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال اول، شماره3: 28-1.
 9. مطهر نیا، مهدی (1378)، تبیینی نوین بر مفهوم قدرت در سیاست و روابط بین‌الملل، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه.

10.هالستی، کی.جی (1373)، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، مبانی تحلیل سیاست بین‌الملل، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه.

 1. Abbott, Kenneth and Duncan Snidal. (1998). “Why States Act Through Formal International Organizations,” Journal of Conflict Resolution 42(1).
 2. Comprehensive Annual on Public Diplomacy and International Broadcasting (2016)
 3. Dahl, Robert.(1957). “The Concept of Power,” Department of Political Science, Yale University.
 4. Gilboa, Eytan .(2001). Diplomacy in the Media Age: Three Models of Uses and Effects. Diplomacy & Statecraft 12 (2).
 5. Keck, M., & Sikkink, K. (1998). Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics. Cornell University Press. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctt5hh13f.
 6. Li Xiguage & Wang Jing (2010), "Web Based Public Diplomacy: The Rule of Social Media in the Iranian and Xinjiang Riots", Journal of International Communication, Vol.16:1.
 7. Lukes, Steven. (1974). Power: A Radical View. Houndmills: Macmillan Education.
 8. Macdonell, Diane. (1984). Theories of Discourse: An Introduction. Boston: Blackwell.
 9. Merriam Webster.( 2003). Merriam Webster’s Collegiate Dictionary, United states Of American, by Merriam Webster, 11ed.
 10. Nicholson, Harold. (1988). Diplomacy. Washington: Institute for the Study of Diplomacy, Georgetown University.
 11. Olson, William C. (1991). The Theory and Practice of International Relations. New Jersey: Prentice Hall.
 12. Peter van ham.(2003). “war, lies, and videotape: public diplomacy and the United States” war on terrorism,” security dialogue 34, no.4
 13. Shin, H. and Kubota, R. (2008). Post-Colonialism and Globalization in Language Education, in The Handbook of Educational Linguistics (eds B. Spolsky and F. M. Hult), Blackwell Publishing Ltd, Oxford, UK. doi: 10.1002/9780470694138.ch15.
 14. William H Riker; foreword by rhoten A. smith.(1954). The study of local politics. New York: Random House.