انگاره های منفی پیرامون شخصیت امام خمینی در «مستند انقلاب57»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

شبکه­های ماهواره­ای فارسی زبان همواره تولیدات فراوانی در زمینه­های تاریخ سیاسی ایران منتشر می­نمایند که هر کدام از آنها با سوء نیت، تحریف، جعل واقعیت­های تاریخی و تصویرسازی­های غیرواقع همراه هستند و تلاش دارند با بهره­گیری از فنون و تکنیک­های رسانه­ایی، در اذهان مخاطبان خود شبهه افکنی، ظن و تردید ایجاد نمایند و بدین وسیله بتوانند تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را منطبق با اهداف و سیاست­های خود نشان دهند. در این زمینه، «مستند انقلاب57» یکی از تولیدات شبکه ماهواره­ایی «من و تو» می­باشد که تحریفات زیادی در آن وجود دارد. یکی از تحریفات مهم در این مستند تاریخی، تخریب چهره و شخصیت امام خمینی می­باشد و به همین دلیل، مقاله حاضر تلاش دارد با کاربست نظیر انگاره­سازی منفی و بهره­گیری از روش تحلیل مضمون به این سوال اصلی پاسخ دهد که؛تحریفات و انگاره­های منفی «مستند انقلاب57» پیرامون شخصیت امام خمینی شامل چه مواردی می­ شود؟ یافته­های مقاله نشان می­دهند که مستند فوق الذکر تلاش دارد شخصیت امام خمینی ضد دموکراسی، مخالف پیشرفت و آبادانی کشور، سازش پذیر با قدرت های بزرگ، مخالف حقوق زنان. نشان دهد. این تصویرسازی منفی در خصوص شخصیت امام خمینی با گزاره­ها و ادبیات مختلفی انجام شده است که در این مقاله از طریق کدگزاری و شناسایی مضامین سازمان دهنده در متن مستند، تلاش می­نمائیم تا تحریفات و انگاره­های منفی را استخراج نمائیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Negative Postulates about Imam Khomeini's Personality in "Documentary of the 57th Revolution"

نویسنده [English]

 • mohammad javad harati
Associate Professor of Political Science, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Many productions in the field of Iranian political history are produced by Farsi-language satellite networks, each of which is associated with malice, distortion, forgery of historical realities and unreal imagery. They endeavor by using the media techniques to raise suspicion and doubt in the minds of their audiences and thereby showing Iran's political and social developments in line with their goals and policies. In this context, "Documentary of the 57th Revolution" is one of the products of the satellite channel "Manoto", which has many distortions.
One of the important distortions in this historical document is the destruction of Imam Khomeini's face and personality, and for this reason, the present article attempts by using the postulating technique and using the method of analysis of the theme to answer the main question: ‘What are the misunderstandings and negative ideas of the "Documentary of the Revolution" about the character of Imam Khomeini?’
The findings of the paper show that the above-mentioned documentary is trying to characterize Imam Khomeini as an anti-democracy, opposed to the progress and development of the country, compatible with the great powers, opposed to women's rights. This negative portrayal of Imam Khomeini's personality has been carried out with various statements and literature. In this article, we try to extract negative and adverse notions through coding and identifying the organizing themes in the documentary context.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Documentary of 57th Revolution
 • Negative Imagination
 • Imam Khomeini
 • Islamic Revolution
 • Women's Rights
 • Parties
 1. افقهی، اسماعیل (1394)، «جریان سازى رسانه­اى از نظر تا عمل»، فصلنامه نقد کتاب، سال دوم، بهار، شماره5، صص101-93.
 2. امام خمینی v، روح الله(1372)، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 3. امام خمینی، روح الله (1323)، کشف اسرار، قم، نشر آزادی.
 4. اهوازی، عبدالرزاق (1385)،  امام خمینی به روایت هاشمی، تهران، نشر عروج.
 5. بابایی، محمد (1394)، «نقش رسانه در زمینه ‌سازی تحقق تمدن نوین اسلامی (با تأکید بر گفتمان‌ سازی و پویش فراگیر رسانه­‌ای)»، فصلنامه امت و رسانه، دوره دوم، پائیز و زمستان، شماره3، صص36-5.
 6. پستمن، نیل (1373)، تکنوپولی (تسلیم فرهنگ به تکنولوژی)، ترجمه صادق طباطبائی، تهران، انتشارات اطلاعات.
 7. پستمن، نیل (1382)، «مکانیزم و هدف غول­های رسانه­ایی»، سیاح تغرب، شهریور، شماره3، صص10-3.
 8. تاجیک، محمدرضا و جواد رمضان نژاد (1393)، «تحلیل گفتمان تلویزیون بی بی سی فارسی دربارة جنگ عراق با ایران»، فصلنامه رسانه، سال بیست و پنجم، بهار، شماره94، صص20-5.
 9. خانیکی، هادی (1396)، « انگاره­ها به جای واقعیت نشستند»، گفتگو از گیسو فغفوری، روزنامه شرق، 10 بهمن، شماره3074.
 10. خشتی، ساجده (1393)، «مستند انقلاب 57 کدام واقعیت را تحریف می­کند؟»، روزنامه کیهان، 21 بهمن، شماره20992.
 11. دادگران محمد (1384)، افکار عمومی و معیارهای سنجش آن، تهران، انتشارات مروارید.
 12. دهقان طرازجان، محمود (1387)، نظریه ­های تبلیغات، تهران، دانشکده صدا و سیما.
 13. روحانی، سید حمید (1364)، نهضت امام خمینی، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
 14. سلیمانی، رضا و محمدجواد هراتی (1394)، «نظریه بازنمایی و انگاره­‌های معنایی گفتمان رسانه‌ای آمریکا از اسلام و ایران»، نشریه جستارهای سیاسی معاصر، دوره 6، زمستان، شماره 18، صص122-99.
 15. عابدی، حسن و دیگران (1390)، «تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده­های کیفی»، اندیشه مدیریت راهبردی، دوره  پنجم، پاییز و زمستان، شماره10، صص198-151.
 16. عیوضی، محمدرحیم (1388)، «مدیریت رسانه­ای و مهندسی افکار عمومی»، مطالعات تربیتی و روانشناسی، دوره دهم، شماره2، صص270-251.
 17. قیصری، مهدی (1384)، رهبری به نام نواب، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 18. ماتسون، دونالد (1392)، گفتمان ­های رسانه: تحلیل متون رسانه، ترجمه عبدالحسین کلانتری و بهزاد احمدی، تهران، دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه­ ها.
 19. محمدی، معصومه (1392)، «شبکه­ های ماهواره­ای و تغییر در کارکردهای خانواده»، فصلنامه رسانه و خانواده، سال دوم، تابستان، شماره7، صص96-59.
 20.  شبکه من و تو (1393)، مستند انقلاب 57، منتشر شده از شبکه من و تو (5 قسمت).
 21. مسعودی، امید علی (1382)، «روشهای جدید خبری در جنگ دوم خلیج فارس: انگاره­سازی و جذب در بازی»، فصلنامه سنجش و پژوهش، سال دهم، تابستان، شماره34، صص145-123.
 22. معتمد نژاد، کاظم و سید محمد مهدی زاده (1385)، «بازنمایی ایران در مطبوعات غرب»، فصلنامه علوم اجتماعی، دوره سیزدهم، زمستان، شماره36، صص35-1.
 23. مولانا، حمید (1375)، «رسانه­ها و انگاره­سازی»، ترجمه غلامرضا تاجیک، فصلنامه ­رسانه، تابستان، شماره26، صص17-10.
 24. نجاتی، غلامرضا (1386)، تاریخ سیاسی بیست وپنج ساله ایران، تهران، انتشارات خدمات فرهنگی رسا.
 25. نوائی نژاد، شکوه (1378)، «نقش تربیتی زن از دیدگاه امام خمینی(ره)»، مجموعه مقالات کنگره امام خمینی v، تهران، نشر عروج.
 26. یاوری، بهنام (1393)، «بازنمایی تصویر شاه در شبکه­ های ماهواره­ای فارسی زبان»، فصلنامه مطالعات ماهواره و رسانه ­های جد‌ید، سال سوم، بهار و تابستان، شماره 7 و 8، صص90-65. 
  1. Akel, Bassil (2002), Stereotypes And Misconceptions: Islam And The Western Media, 20 July, In muslimvillage.
  2. Devereux, Eion (2003), Understanding the Media, London: Sage Publications.
  3. Matheson, Donald (2005), Media Discourses: Analysing Media Texts, Maidenhead, Open University Press.
  4. Stirling, Jennifer (2001),“Thematic networks: an analytic tool for qualitative research”, Qualitative Research, Volume1, Issue 3.