وفاداری به دوگانه جمهوریت و اسلامیت شرط انقلابی ماندن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری جامعه شناسی سیاسی، استاد دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

انقلاب اسلامی، نخستین انقلاب مذهبی عصر حاضر یا به تعبیر دیگر اولین قیام بزرگ علیه نظام­های زمینی و مدرنترین شکل قیام بود. در فرایند انقلاب اسلامی، گفتمانی هژمونیک شکل گرفت که با تمامی بداعتش ریشه در سنت دیرینه اسلام داشت.که در بستر انقلابی، اسلام دینی تعریف شده بود که سیاستش در عبادتش و عبادتش در سیاستش مدغم است، احکام اخلاقیش هم سیاسی است، قدرت را نیز در یک رابطه سازواره با معرفت دینی عرفانی تعریف کرده بود. در این نوشتار بر آنیم الزامات انقلابی بودن و انقلابی ماندن در اندیشه حضرت امام خمینیv و رهبر معظم انقلاب که همان وفاداری و تاکید بر دوگانه جمهوریت و اسلامیت است را مورد پردازش قرار دهیم. در این نوشتار این دو عنصر اساسی در انقلاب اسلامی و مورد تاکید بنیانگذار نهضت اسلامی را بعنوان مبنا و چارچوب بحث خود قرار داده و ویژگی­های مورد نظر را تشریح می­نمائیم.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Loyalty to the Dual Republicanism and Islamism as the Precondition of Staying Revolutionist

نویسنده [English]

 • abbas shafiee
PhD in Political Sociology, Professor, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Islamic Revolution was the first religious revolution of the present era or, in other words, the first major uprising against the mundane systems and the most modern form of uprising. In the process of the Islamic Revolution, a hegemonic discourse was formed which, with all its newness, rooted in the ancient tradition of Islam. In the revolutionary context, Islam was defined as a religion in which its politics and worshiping are integrated; its ethical rulings are political too; it also defined power in a synergistic relation with mystical religious knowledge. In this paper we consider the requirements of being and remaining revolutionist in the thinking of Imam Khomeini and the supreme leader of the revolution, which is loyalty and at the same time, emphasis on the dualism of republicanism and Islamism. In this essay, we will use these two basic elements in the Islamic Revolution and the emphasis of the founder of the Islamic Movement as a basis for discussion and describe the characteristics.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic revolution
 • republicanism
 • Islamism
 • Velayat-e faqih
 1. قرآن کریم
 2. نهج البلاغه
 3. افتخاری، اصغر و جانی­پور، محمد(1392)، منابع قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران.
 4. ایوبی، حجت الله، 1380، مولفه های گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی.
 5. آیت‌الله­خامنه‌ای، روزنامه‌ اطلاعات، مورخه‌10 شهریور 79.
 6. امام خمینی، صحیفه نور، همان، ج2، ص194.
 7. امام خمینی، صحیفه نور، همان، ج3، ص86.
 8. امام خمینی، ولایت فقیه، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی چاپ دوم، 1373، ص163.
 9. امام خمینی، صحیفه نور، ج14، ص206.

10.بیانات مقام معظم رهبری در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی در تاریخ ۱۳۸۳/۰۳/۱۴

11.بیانات مقام معظم رهبری در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی، سال ۱۳۸۳.

12.پالیزبان، محسن، 1387، رویکردهای متفاوت نسبت به جمهوریت و اسلامیت در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، شماره3، پائیز1388، صفحات130-113

13.تاجیک، 1382، الگوهای صدور انقلاب اسلامی در گفتمان سیاست خارجی.

14.طاهری خرم­آبادی، ولایت فقیه و حاکمیت ملت، [بی­جا]، انتشارات 22 بهمن، [بی تا]، ص 94

15.جهانبزرگی، احمد، 1388.

16.جوادی­آملی، ولایت فقیه، رهبری در اسلام، تهران: مرکز نشر فرهنگی رجا، 1368، ص 21

17.حرعاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه، تهران، مکتبة الاسلامیه، چاپ دوم، 1383ق، ج16، ص119.

18.صحیفه امام خمینی، جلد10، صفحه ۳۱۱.

19.صحیفه نور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1361، ج 18، ص 36.

20.صحیفه امام خمینی، ج21، ص129.

21.فتحی، امیرحسین، 1387، از ولایت‌ فقیه تا جمهوری اسلامی.

22.کریمی، غلامرضا، نشریه حضور، 1380 شماره 38.

23.مرتضی مطهری، مشکل اساسی سازمان روحانیت، رک: بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1341، ص175.

24.محمدی، یدالله، انقلاب اسلامی و نقش تاریخ­ساز امام خمینی در تولید قدرت نرم، بی­تا.

25.فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، شماره3، پائیز1388، صفحات130-113

26.غلامرضا کریمی، نشریه حضور 1380 شماره 38

27.طاهری خرم آبادی، ولایت فقیه و حاکمیت ملت، [بی جا]، انتشارات 22 بهمن، [بی تا]، ص 94

28.آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، رهبری در اسلام، تهران: مرکز نشر فرهنگی رجا، 1368، ص 21

 1. http://dana.ir/News/758181.html