دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 26، آذر 1397، صفحه 707-929 
انقلاب‌های بزرگ و چالش دیپلماسی

صفحه 7-26

مسعود اخوان کاظمی؛ علیرضا تارا؛ فرزاد رستمی


تبیین مبانی نقلی و عقلی مردم‌‌سالاری دینی

صفحه 27-48

احمد آقایی میبدی؛ محمدرضا کریمی والا


بازنمایی نشانگان هویت ملی در تکوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 49-68

سعید چهرآزاد؛ علیرضا ازغندی؛ ابوالقاسم طاهری؛ حمید احمدی