نویسنده = عیسی مولوی وردنجانی
پیامدهای سیاسی بازتولید اندیشه اخباری‌گری بر گفتمان انقلاب اسلامی

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 121-142

داود فیض افرا؛ حسین ارجینی؛ عیسی مولوی وردنجانی


بازخوانی قرائت‌‌های مختلف از قطعنامه 598؛ از روایت تا حقیقت

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 161-186

عیسی مولوی وردنجانی؛ حسین ارجینی