کلیدواژه‌ها = کارامدی
شاخص کارامدی نظام سیاسی اسلام در ساحت مشروعیت

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 183-204

محمد جواد نوروزی


کارآمدی فقه سیاسی در نظام مردم سالاری دینی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 7-24

محسن قمی؛ سید مهدی فقیهی واعظی