کلیدواژه‌ها = کارگزار
تقابل ساختار – کارگزاردر انقلاب 2011 میلادی مصر و مقایسه آن با انقلاب اسلامی ایران

دوره 9، شماره 3، آبان 1399، صفحه 62-79

مجتبی قنبری؛ علیرضا سلطانی؛ علی اکبر امینی؛ اکبر اشرفی


امر به معروف و نهی از منکر در حوزه نظارت و نقد و بررسی عملکرد کارگزاران از نظر فقه

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 117-140

علی متقی؛ سیدمحمدهادی مهدوی؛ علی فلاحی سیف الدین؛ احمد رضا توکلی