کلیدواژه‌ها = الگو
الگویی برای دستیابی به شاخصهای فرهنگ در پیکره انقلاب اسلامی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 184-203

رضا شاهقلیان قهفرخی؛ مهدی ناظمی اردکانی


ضرورت‌ های تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از منظر حضرت آیت الله خامنه ای

دوره 5، شماره 4، دی 1395، صفحه 107-129

شعیب بهمن؛ مسعود جعفری‌نژاد؛ علیرضا گلشنی


بررسی تطبیقی مبانی حکومت در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و مدل لیبرال دموکراسی

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 27-53

یونس خداپرست؛ علیرضا گلشنی؛ احمد آذین