شناسایی راهکارها و مولفه های مهم توسعه بیمه در بیانیه گام دوم انقلاب با تاکید بر شاخص های فرهنگی-تبلیغاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه روزنامه نگاری دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول)

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش بیمه ها در تحقق منوبات رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران و بررسی نحوه تعامل صنعت بیمه با سایر دستگاههای اجرایی و حاکمیتی بمنظور دستیابی به اهداف مندرج در این سند است. مدل پژوهش توصیفی- تحلیلی است که در آن با رویکرد اسنادی و رجوع به منابع مرتبط از جمله کتاب ها، مقالات و سایت های معتبر در ارتباط با بیانیه گام دوم انقلاب بدست آمده است. در نقش فزاینده و تاثیر گذار بیمه برای رسیدن کشوربه قله های ترقی و بر قراری آرامش، اطمینان و تضمین  برای سرمایه گذاران خرد و کلان شکی نیست، اما صنعت بیمه کشور هم باید با تلاش و کوشش خاص، تمامی اهتمام خود را در راستای تضمین سرمایه گذاریها و القای حس آرامش و اطمینان برای سطوح مختلف جامعه، رسالت و تعهد خود را انجام دهد. از این رو سوال اصلی پژوهش حاضر این است که صنعت بیمه کشورو به ویژه بخش های ارتباطی و تبلیغاتی این صنعت چه تاثیری در تحقق منویات ارایه شده در این بیانیه را دارند؟ برای تحقق کامل این بیانیه نباید از نقش تاثیر کذار این صنعت غافل شد، چراکه آرامش و اطمینانی که فعالان این بخش از جامعه به سایر بخش ها هدیه می کنند می تواند مسیر دستیابی به اهداف این بیاینه را هموارتر کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • Abbas Assadi 1
  • javad goudarzi 2
1 Faculty member of Journalism Department, Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabataba'i University
2 PhD Student in Social Communication Sciences, Allameh Tabataba'i University (Corresponding Author)
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a
آقا زاده، هاشم (1393). بازاریابی حرفه ای بیمه؛ اصول و کاربردها، تهران: مهربان
اسدی، علی (1371). افکار عمومی وارتباطات، تهران: سروش.
اینگلهارت، رونالد و ولزل،کریستین (1389). نوسازی،تغییرفرهنگیو دموکراسی،ترجمه یعقوب احمدی، تهران:کویر.
اصول، مقرات و رشته های بیمه ای (1396). تهران، پژوهشکده بیمه، وابسته به بیمه مرکزی.
بیلو، پاتریک؛ آکامپ، بتی؛ موریسی، جرج (1376). راهنمای اجرایی برنامه استتراتژیک، ترجمه شریفی کلویی،منصور، تهران: آروین.
برزنده، مهدی (1378)، زمینه های تحول محصولات کشاورزی، تهران، صندوق بیمه محصولات کشاورزی
بیمه مرکزی ایران، (1383)، مجموعه قوانین و مقررات بیمته های بازرگانی، تهران،پژوهشکده بیمه.
شایسته نیا،حسن(1391)، تبلیغات وسبک زندنی، قزوین،اندیشه زرین.
کریمی، آیت،(1398)، کلیات بیمه، تهران، پژوهشکده بیمه، تهران(وابسته به بیمه مرکزی).
محمود صالحی، جانعلی،(1396)، حقوق بیمه، تهران،پژوهشکده بیمه، (وابسته به بیمه مرکزی).
فرشباف ماهریان،جواد،(1388)،مبانی نظارت در صنعت بیمه،تهران، پژوهشکده بیمه(وابسته به بیمه مرکزی).
جمعی از نویسندگان،(1393)، مفاهیم و اصول بیمه، تهران: سادس
صحت، سعید؛مظلومی،نادر؛ علوی،سیدسعید (1390). ابعاد فرهنگی هافستد و تعتداد خسارات در بیمه شخص ثالث. پژوهش نامه بیمه.
درخشیده، سعید(1390)، ضرورت توسعه فرهنگ بیمه، تازه های جهان بیمه، پژوهشکده بیمه، شماره 153.
رحیمی، ابو الفضل و بهاری فر، حجت.(1396)، اصول بیمه در نظام بین الملل، تهران، هور مزد.
سالنامه آماری (1398) صنعت بیمه، تهران: نشر بیمه
جواهردشتی، فاضل(1382)، بررسی فرهنگ کار در سازمان، مجله تدبیر، ش 111.
پهلوان، چنگیز (1382)، فرهنگشناسی، گفتارهایی در زمینه فرهنگ و تمدن، نشر قطره، تهران، چ 3.
کوی، لوتان (1378)، آموزش و پرورش: فرهنگها وجوامع، ترجمه یمنی دوزی سرخابی، محمد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
حسن پو، ندا و آقاجانی، حسنعلی (1393). نقش شفاف سازی رسانه بر حکمران خوب. اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی.
گیوریان،حسن و ذاکری، معصومه (1392). نقش رسانه ها بر فرهنگ سازی. مطالعات رسانه ای، سال هشتم، شماره بیستم، بهار.
صادقیان، سیدجلال (1388). بررسی نقش کارکردی رسانه ها در امنیت ملی و عمومی. فصلنامه دانش انتظامی، سال دوازدهم، شماره اول.
عیوضی، غلامحسین (1391). رسانه و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصاد، ویژه مدیران و برنامه سازان رسانه ملی)، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما.
سبزه کار، مریم (1399). نقش رسانه در تحقق منویات رهبری در بیانیه گام دوم)، نخستین کنفرانس ملی حقوق فقه و فرهنگ، برگزار کننده: دانشگاه پیام نور، فارس
مریجی، شمس الله (1388). عوامل مؤثر در انحراف از ارزش ها. قم: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
Zhang, L. & Su, M. (2012). “Effects of new product preannouncement on
purchase intention”, International Nankai Business Review, 2 (1)
https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=18056
Tech terms dictionary, www.techterms.com, 2005/7
Wikipedia, The free encyclopedia,25 June 2007.
www.parstoday.com
www.tamashanewspaper.ir
www.mashreghnews.ir
www.bavipress.ir