بررسی موانع شکل گیری نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران
1. بررسی موانع شکل گیری نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران

علی شیاری؛ محمد حسین فرهنگی

دوره 9، شماره 32 ، بهار 1399، ، صفحه 95-108

چکیده
  نظام های سیاسی ریاستی و پارلمانی و نیمه ریاستی ریشه در حق حاکمیت ملت و اراده عمومی جامعه داشته و از طریق تعادل قوا و مهار قدرت توسط قدرت بدنبال جلوگیری از تمرکز قدرت می باشد. هرچند تمام این نظام ها مبتنی ...  بیشتر
بررسی موانع شکل گیری نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران
2. بررسی موانع شکل گیری نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران

علی شیاری؛ محمد حسین فرهنگی

دوره 8، شماره 29 ، تابستان 1398، ، صفحه 57-69

چکیده
            نظام های سیاسی ریاستی و پارلمانی و نیمه ریاستی ریشه در حق حاکمیت ملت و اراده عمومی جامعه داشته و از طریق تعادل قوا و مهار قدرت توسط قدرت بدنبال جلوگیری از تمرکز قدرت می باشد. ...  بیشتر
تبیین آراء انتقادی امام خمینی در باره انتخابات و مجالس دوره پهلوی بر مبنای «نظریه انتقادی»
3. تبیین آراء انتقادی امام خمینی در باره انتخابات و مجالس دوره پهلوی بر مبنای «نظریه انتقادی»

محسن بهشتی سرشت؛ مظفر شاهدی

دوره 6، شماره 23 ، زمستان 1396، ، صفحه 53-71

چکیده
  در طول حیات 72 ساله نظام مشروطه ایران (1285 – 1357 ش)، 24 دوره مجلس شورای ملی تشکیل شد. با احتساب مجلس دوره پنجم، که به‌ انقراض قاجاریه و انتقال سلطنت ایران به‌ سلسله پهلوی رأی مثبت داد، انتخابات 20 دوره اخیرِ ...  بیشتر
تبیین ناکامی نهضت آزادی در انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی
4. تبیین ناکامی نهضت آزادی در انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی

حسین ارجینی؛ عیسی مولوی وردنجانی

دوره 5، شماره 17 ، تابستان 1395، ، صفحه 7-33

چکیده
  پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران مهم‌‌ترین مسئله پیش روی رهبران انقلاب، تعیین سازوکارهای اجرائی و حکومتی بود که با تصویب قانون اساسی زمینه برای آن فراهم شد و گروه ها و جریان‌ها بیشترین تلاش خود را ...  بیشتر
بررسی نظریه «نظارت انتخاباتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران»
5. بررسی نظریه «نظارت انتخاباتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران»

سیداحمد مرتضایی؛ سیدابراهیم حسینی

دوره 3، شماره 11 ، زمستان 1393، ، صفحه 143-171

چکیده
  براساس اصل نود و نهم قانون اساسی نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. درباره‌ی ماهیت این نظارت دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است؛ برخی ماهیت نظارت را استصوابی و برخی آن را استطلاعی می دانند. نظریه‌ی ...  بیشتر