کلیدواژه‌ها = مردم‌سالاری دینی
جمهوری اسلامی در اندیشه معماران انقلاب اسلامی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 220-239

محمدرضا مرندی


منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آیات قرآن

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 109-137

سیدعلی مرتضوی امامی زواره؛ اصغر افتخاری؛ حسین هرسیج