کلیدواژه‌ها = نخبگان
تبیین فرصت‌های حضور و مشارکت مردم در انقلاب اسلامی

دوره 11، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 139-164

محمد مظهری؛ رضا دهقانیان؛ محمدرضا مجتهدی؛ آیت مولایی


رفتارشناسی سیاسی درباریان پهلوی و نقش آن در انقلاب اسلامی

دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 121-150

زاهد غفاری هشجین؛ مهناز قنبری حرم آبادی