دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 12، فروردین 1394 
ضرورت حکومت دینی با تأکید بر حکومت‌محوری فقه اجتماعی

صفحه 7-32

روح الله شاکری زواردهی؛ مرضیه عبدلی مسینان


جریان شناسی تطبیقی گروه‌های چپ در دهه 30 و 50 هجری شمسی

صفحه 113-136

محمدرضا حاتمی؛ روح الله لطفی‌زاد