کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی
تعداد مقالات: 11
1. دولت مجازی در جمهوری اسلامی ایران و ارتقای مشروعیت و کارآمدی سیاسی

دوره 10، شماره 3، آبان 1400، صفحه 35-53

محمد سجاد شیرودی؛ علیرضا صدرا؛ حمیدرضا ملک محمدی؛ سید رضا موسوی


3. قواعد فهم تحولات سیاسی جمهوری اسلامی

دوره 10، شماره 2، تیر 1400

محمد شفیعی‌فر


8. کار ویژه‌های شورای انقلاب در دوره انتقال قدرت در فرایند نظام سازی جمهوری اسلامی

دوره 6، شماره 23، دی 1396، صفحه 181-203

زهرابیگم علی‌بیگی؛ مرتضی دهقان‌نژاد؛ علی‌اکبر جعفری


10. بررسی مرجع امنیت در مکتب امنیتی امام خمینی

دوره 3، شماره 9، تیر 1393، صفحه 83-108

سید محمدجواد قربی؛ سید صدرالدین موسوی