کلیدواژه‌ها = بیانیه گام دوم
گفتمان معنوی انقلاب اسلامی و بازتولید قدرت نرم با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1402

موسی یاری خانی؛ محمدهادی فلاح زاده


جایگاه بیانیه گام دوم در آینده نگری جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 137-157

20.1001.1.23222573.1400.10.4.6.2

علی اکبر طارمی؛ افشین زرگر؛ حسینعلی نوذری؛ رحمت حاجی مینه


مطالعه ساختاری بیانیه گام دوم انقلاب با تاکید بر تقابل‌های دو‌گانه

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 215-242

فاطمه شکردست؛ محمد علی حسینی