کلیدواژه‌ها = حکومت اسلامی
بررسی شاخص های کارآمدسازی انقلاب اسلامی در تحقق نظام اسلامی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 117-132

مهدی محمدزاده بنی طرفی


تحلیل مضمون عوامل عرفی شدن نظام سیاسی در اندیشه شهید مطهری

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 170-195

سعید قربانی؛ سمانه کشوردوست


نقش زندگی سیاسی در رهبری و شناخت سیاسی امام خمینی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 137-164

dor:20.1001.1.23222573.1398.8.29.7.9

سید محمدوهاب نازاریان؛ غلامرضا خواجه سروی؛ مهدی شاهین


پیامدهای سیاسی بازتولید اندیشه اخباری‌گری بر گفتمان انقلاب اسلامی

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 121-142

داود فیض افرا؛ حسین ارجینی؛ عیسی مولوی وردنجانی


نقش اخلاق در انتخابات حکومت اسلامی

دوره 6، شماره 2، تیر 1396، صفحه 201-218

سید حسن قاضوی