دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 27، اسفند 1397، صفحه 929-1189 
دولت رانتیر، طبقه متوسط جدید و بی‌ثباتی سیاسی در عصر پهلوی دوم

صفحه 7-27

سعید جهانگیری؛ ابوالقاسم طاهری؛ علیرضا ازغندی؛ احمد ساعی


انقلاب اسلامی ایران؛ انقلابی آزادی ‌خواهانه

صفحه 177-199

مصطفی قربانی؛ محمد شفیعی‌فر؛ مهدی حاجیان