کلیدواژه‌ها = استقلال
نقش شبکه ملی اطلاعات در تحکیم استقلال و امنیت ملی در گام دوم انقلاب اسلامی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 29-55

20.1001.1.23222573.1400.10.4.2.8

محمدرحیم عیوضی؛ صفیه رضایی؛ محسن محمدی خانقاهی


انقلاب اسلامی ایران؛ انقلابی آزادی ‌خواهانه

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 177-199

مصطفی قربانی؛ محمد شفیعی‌فر؛ مهدی حاجیان