کلیدواژه‌ها = قانون اساسی
ویژگی روشهای اقتضایی شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 263-294

20.1001.1.23222573.1400.10.2.12.4

سارا دیبا نیا؛ غلامحسین مسعود؛ محمدکاظم کاوه پیشقدم


سیری در چگونگی برآمدن اصل ولایت‌فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی

دوره 9، شماره 3، آبان 1399، صفحه 13-40

مهدی نجف زاده؛ علی ناصری جازار


جمهوری اسلامی در اندیشه معماران انقلاب اسلامی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 220-239

محمدرضا مرندی


قانون اساسی و حقوق بشر در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 33-59

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ مجتبی دهقان


مبانی کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 155-172

اکبر عروتی موفق


بررسی روند طرح ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 4، دی 1393، صفحه 35-50

زهرا علیمرادی؛ حسین‌ ارجینی


ولایت فقیه، قانون اساسی، مسئله مشروعیت

دوره 1، شماره 3، دی 1391، صفحه 209-234

فیروز اصلانی؛ ابوالقاسم بحرودی


صورت‌بندی حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خوانش‌های موجود در این حوزه

دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 221-246

محمد رحیم عیوضی؛ سید حسام‌الدین باب‌گوره