موضوعات = اندیشه های سیاسی مقام معظم رهبری
کارکرد مجلس شورای اسلامی در بیانات مقام معظم رهبری و ارزیابی عملکرد هشت دوره مجلس شورای اسلامی بر اساس آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

محمدرضا داودی؛ غلام‌رضا خواجه سروی


طراحی، ساخت و بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه فرهنگ ایثار و شهادت بر اساس بیانات مقام معظم رهبری

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402

محمد جواد بگیان کوله مرزی؛ مسلم قبادیان؛ محبوبه موسیوند


انقلاب و نظام انقلابی بررسی مقایسه ای

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402

علیرضا زمزم


«اقتدار ایران اسلامی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای و مبانی فقهی آن»

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401

عبدالرضا محمد حسین زاده؛ صدیقه نیک طبع؛ مژده بیجاری


کاربست نرم افزاری فضای مجازی در جهاد تبیین

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401

مرتضی عزیزی؛ شهره پیرانی