کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
تحلیل نقش جهاد تبیین در تقویت قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402

محسن نصراصفهانی؛ نادیا آقارضایی طرخورانی


نقش شبکه ملی اطلاعات در تحکیم استقلال و امنیت ملی در گام دوم انقلاب اسلامی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 29-55

20.1001.1.23222573.1400.10.4.2.8

محمدرحیم عیوضی؛ صفیه رضایی؛ محسن محمدی خانقاهی


جایگاه بیانیه گام دوم در آینده نگری جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 137-157

20.1001.1.23222573.1400.10.4.6.2

علی اکبر طارمی؛ افشین زرگر؛ حسینعلی نوذری؛ رحمت حاجی مینه


وضعیت‌شناسی عفاف وحجاب در جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 9-36

نیره قوی؛ معصومه امیرلو


ترکیب شناسی مفهوم استحکام ساخت قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 3، مهر 1396، صفحه 81-102

علی اکبر جعفری؛ سید محمدجواد قربی


مولفه های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه

دوره 6، شماره 3، مهر 1396، صفحه 161-181

محمد قربانی گلشن آبادی؛ منوچهر محمدی


مدیریت بحران جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 7-26

محمدحسن حبیبیان


جریان‌شناسی فکری ـ سیاسی هزاره‌ها و تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر آن

دوره 3، شماره 2، تیر 1393، صفحه 187-212

حسین زحمتکش؛ امان‌الله شفایی


روابط ایران و عراق پس از صدام،فرصتها و چالش ها

دوره 2، شماره 2، تیر 1392، صفحه 163-180

یعقوب توکلی؛ بهزاد قاسمی؛ سید محمد سید احمدی


عاشورا و تحولات اجتماعی ایران عصر انقلاب اسلامی

دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 199-220

محمد جواد هراتی؛ یدالله هنری لطیف پور؛ سید محمد کاظم حجازی