موضوعات = مبانی نظری انقلاب اسلامی
روشنفکران و تغییر بیعت با رژیم پهلوی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402

غلامعلی سلیمانی؛ زهرا رضانژاد


تحلیل نقش جهاد تبیین در تقویت قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402

محسن نصراصفهانی؛ نادیا آقارضایی طرخورانی


الزام شهروندان به رعایت شریعت ازسوی دولت اسلامی و ادلۀ وجوب امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402

محمدرضا عبداله پور؛ محمدجواد ارسطا؛ ابراهیم کلانتری


بررسی شاخص های کارآمدسازی انقلاب اسلامی در تحقق نظام اسلامی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402

مهدی محمدزاده بنی طرفی